Klub umelcov vám ponúka kultivované prostredie a kvalitné kaviareňské občerstvenie. Klub umelcov sídli v poschodí budovy Slovenskej výtvarnej únie (bývalá Umelecká beseda slovenská z roku 1926) pri Starom moste, asi 700 metrov od centra Bratislavy (Nám. SNP).
KLUB je znovu obnovený a okrem príjemného posedenia a oddychu je tu možné organizovať aj malé kultúrno-spoločensko akcie (pre cca 60 hostí), blízke múzam hudby, spevu, literatúry, + malé formy divadla, pantomímy, tanca + rôzne stretnutie, diskusie, oslavy jubileí a jubilantov... Súčasťou interiéru Klubu sú aj komorné výtvarné výstavy (cca 20 diel), prezentácie tvorby slovenských i európskych umelcov v trvaní 3-5 týždňov. V Klube sa môžu stretať umelci i občania všetkých generácií, vítaná je však najmä mladá generácia a vysokoškolskí študenti.
KLUB UMELCOV
Vás všetkých víta a teší sa na stretnutí s vami.